Tarkoitus ja tekemisen tavat  |  Palvelut  |  Inspiraation lähteitä  |  Yhteystiedot  |  Luomiskumppanit  |  OsaaminenTarkoitus ja tekemisen tavat


Uudistuminen lähtee sisältä käsin vuoropuheluna ympäröivän todellisuuden kanssa.
Kohtaaminen tarkoittaa itsen, toisen ja kokonaisuuden kuuntelua.
Tämä prosessi lähtee aidoista kysymyksistä, ja vie meidät uudenlaiseen aloituspisteeseen.
Tapamme havainnoida haasteitamme voi uudistua. Menetelmänä on CoCreativeProcess.

CoCreatorsin tekemisessä näkyy tiedostava ja hyväksyvä läsnäolon laatu.
Tämä mahdollistaa ja tekee tilaa yhdessä luomiselle, uudistumiselle ja toimimattomista
ajattelu- ja toimintatavoista luopumiselle.

Tekemisen tavat ovat erilaisia yhdessä luomisen tapoja, jotka räätälöidään kunkin
organisaation tai yksilön tarpeisiin. Onnistuminen mahdollistuu yhdessä, sitä ei
voi kukaan tehdä yksin.

Yhdessä tutkiminen ja luominen tapahtuvat dialogisilla ja toiminnallisilla
työskentelytavoilla, jotka koskettavat meitä pintaa syvemmältä.

Uudistamiseen voi yhdistää osallistavan toimintatutkimuksen elementtejä, joiden
kautta työyhteisö oppii itse tutkimaan ja uudistamaan omaan toimintaansa.