Tarkoitus ja tekemisen tavat  |  Palvelut  |  Inspiraation lähteitä  |  Yhteystiedot  |  Luomiskumppanit  |  Osaaminen

Työyhteisöretriitit

Olisiko aika pysähtyä yhdessä?
Miltä tuntuisi kuunnella itseä ja toisia hiljaisuudessa?
Voisiko yhteinen pysähdys kirkastaa olennaisen?
Harjoittaisimmeko tietoisuustaitoja?


Retriitti antaa mahdollisuuden vahvistaa ja kehittää kykyämme olla läsnä
tässä hetkessä, jotta emme olisi enää reagoijia vaan tulevaisuuden luojia.
Emme voi muuttaa kaikkea ympärillämme tai olosuhteissa työssämme, mutta voimme
vaikuttaa siihen mistä käsin itse toimimme. Ja kun muutamme oman toimintamme sisäistä
alkupistettä, se laajentaa vaikutusmahdollisuuksiamme ja heijastaa ympäristöön uudenlaista tulevaisuuden kulttuurin laatua.