Tarkoitus ja tekemisen tavat  |  Palvelut  |  Inspiraation lähteitä  |  Yhteystiedot  |  Luomiskumppanit  |  OsaaminenMuutoksessa eläminen ja mahdollistava johtajuus -workshopit


Haluatko löytää tapoja tarkastella jatkuvaa muutosta uusilla tavoilla? Haluatko olla
mahdollistamassa muutoksia, jotka eivät tule vain ulkoapäin - vaan joissa jokainen voi
vaikuttaa? Millaisia taitoja ja työkaluja tarvitset mahdollistavan johtajuuden tiellä?

Tule mukaan pienten tai suurten muutokseen tai uudistumiseen liittyvien
kysymystesi kanssa! Työskentelemme käytännöstä nousevien muutoshaasteiden
äärellä ja etsimme uusia tapoja kohdata muutosta uudelleensuuntaamisen voimapyörän avulla.
Pääset kokeilemaan uudelleensuuntaamisen prosessia, ja saat mukaasi työkirjan jonka
avulla voit työstää kohtaamiasi haasteita myöhemminkin.

Lähtökohtana on siirtymä muutosten hallinnasta muutoksissa elämiseen, jossa omat ja
yhteiset tavat vaikuttaa uudistumiseen ja uudistamiseen voivat kukoistaa. Keskeisimpänä
taitona voi nähdä kyvyn luopua aiemmista ajattelu- ja toimintatavoista ja tehdä tilaa uudelle.