Tarkoitus ja tekemisen tavat  |  Palvelut  |  Inspiraation lähteitä  |  Yhteystiedot  |  Luomiskumppanit  |  Osaaminen


CoCreative Process ™-Coaching

Haluatko uudistua työssäsi ja ihmisenä?

CoCreative Process™Coaching on joko kahdenkeskinen tai ryhmän kasvuprosessi,
joka koostuu säännöllisistä yhteisistä n. 2-3 tunnin sessioista. Se on lähestymistapa,
jossa työskentelemme yhdessä keskeisten kysymystesi pohjalta. Kyse ei ole
ongelmanratkaisusta, vaan tietoisuuden avautumisesta, jolloin haasteet näyttäytyvät
uudessa valossa. Uudistuminen tapahtuu ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan uudelleensuuntaamisen kautta. Tämä työskentelytapa sopii hyvin esim. esimiestyön
uudistamiseen tai asiantuntijatyön haasteisiin.

CCP™-Coaching vahvistaa tietoisuustaitojasi ja kykyäsi kohdata
arjen haasteet uudella tavalla.

Erot perinteiseen coachingiin:
- ottaa huomioon systemaattisella tavalla ajatus-, tunne-, tahto- ja toimintatason
- lähtökohtana on hyväksyvä läsnäolo ja yhdessä luominen
- kaiken keskiössä on tietoisuustaitojen vahvistaminen, mikä lisää asiakkaan omia vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä uudistua
- ei ole ratkaisu- ja tavoitekeskeistä, vaan tietoisuustaitoja vahvistaa, jolloin haaste/kysymys voi muuttua tai kadota prosessin aikana