Tarkoitus ja tekemisen tavat  |  Palvelut  |  Inspiraation lähteitä  |  Yhteystiedot  |  Luomiskumppanit  |  OsaaminenToimintakulttuurin uudistumisprosessi

Kun organisaatiosi tavoitteena on muutostilanteessa mahdollistaa sekä
toiminnan että osaajien uudistuminen, lähestymistavaksi sopii kokonaisvaltaisen
uudistumisen mahdollistava CoCreativeProcess.
Uudistumisprosessissa keskitymme toimintakulttuurin uudistumiseen sisältä
käsin. Se tarkoittaa herkistymistä havainnoimaan itsestä, toimintakulttuurista ja
-ympäristöstä tulevia viestejä. Prosessin tarkoituksena yhdistää toiminnan kehittäminen
sekä yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvu.

Toimintakulttuuri on elävä yhdessäluomisen toimintatapa tässä hetkessä, joka
ilmenee rakenteissa, käytännöissä, ajattelutavoissa, tunneilmapiirissä ja läsnäolon laadussa.